Synlighet, delaktighet och ansvar

Formativ bedömning och bedömning för lärande kan sammanfattas med ledorden synlighet, delaktighet och ansvar.

Under vårterminen har vi på yrkesintroduktion med inriktning snickeri, Enskedegårds gymnasium använt oss av en modell vi kallar för ”Produktionslinje”. Eleverna arbetar i team där de tillverkar en serie av en produkt, från planering till leverans. Inspiration till modellen har vi hämtat från produktionsskola i Danmark och YFC i Göteborg.

Läs mer

Weeknote #18

Den här veckan har jag:

  • Lett teamråd med mina yrkeslärarkolegor och diskuterat mätbarhet.
  • Skapat en ”öva på” presentation för handverktyg.
  • Snickrat med mina elever.
  • Skrivit klart presentationen inför SETT mässan. Nu är det bara finputsning kvar.
  • Hjälpt kollegor med våra nya ”Tjänsteipads”

Nästa vecka är det yrkesintroduktionskonferens, Presentation på SETT mässan och kulturkväll på jobbet. Förutom massa roligt snickeri med eleverna.