Weeknote #22, 2015. Kontextrikedom, interaktion och språklig stöttning

Fredag igen. Förra veckan formulerade jag en utmaning till mig själv. Avsätt tid innan du går hem från jobbet, reflektera över arbetsveckan och publicera ett blogginlägg kring det. Det blir i formen av en punktlista som gör några nedslag i veckan som varit. Inspirerad av andra som gjort liknande före mig.

  • Eleverna i min avgångsklass har som uppgift att dokumentera sitt avslutande projekt i snickeriet, vilket ska resultera i en muntlig presentation med hjälp av valfritt digitalt verktyg. Först ut att köra sin presentation blev Smiley. Vi har jobbat hårt med att skapa förutsättningar och tillsammans har vi skapat stödstrukturer. En alldeles utmärkt presentation som skapade utrymme för interaktion och kamratrespons.
  • Pratade om språkinriktad undervisning tillsammans med min Sva-kollega. Åhörarna var en finsk skoldelegation, intresserade av hur vi jobbar inom språkintroduktion och yrkesintroduktion här på Enskedegårds Gymnasium.
  • Full rulle i si yrkes produktionslinje ”stolen Joel”. Vi kör ända in i kaklet. Samarbete är nyckeln till framgång. Se själva.
  • Mitt språkliga mål var att eleverna skulle lära sig namnet på stolens olika delar. Har tog jag hjälp av popplet för att skapa en gemensam karta över stolens delar.
  • Under arbetet i snickeriet passade jag på att filma och ställa frågor till eleverna om delarna. La även märket till att eleverna har blivit mer bekväma med begrepp som kapa, klyva och fräsa.
  • Helt plötsligt börjar min WordPressapp i telefonen plinga. Det kom en massa kommentarer på ett inlägg på Imglobensnickeri.com . Det visade sig att en Sva kollega använde bloggen i sin undervisning.
  • Har haft spännande och utvecklande samtal med skolledare och kollegor om Enskedegårds Gymnasiums framtid. Vi har fått i uppdrag att vara ett kompetensnav inom yrkesintroduktion i Stockholms stad.

Trevlig helg / Kennet