Tydliggöra mål och kunskapskrav.

Jag har snickrat ihop en matris utifrån kunskapskraven, ämnet hantverk inriktning finsnickeri. Min tanke att det ska synliggöra vad eleverna kommer att bedömas i och synliggöra progressionsuttrycken. Kunskapskraven är lika i alla snickerikurser, och självklart finns det en progression.

I min vardag på yrkesintroduktionsprogrammet på Enskedegårds gymnasium möter jag elever från nio årig grundskola och elever som valt att ha en yrkesinriktning på sin språkintroduktion.

En stor utmaning! en stor utvecklande utmaning!

Jag bifogar min grundmall som jag tänker utveckla per kurs framöver. Återkoppla gärna

Självskattning kunskapskriterier