Weeknote #18

Den här veckan har jag:

  • Lett teamråd med mina yrkeslärarkolegor och diskuterat mätbarhet.
  • Skapat en ”öva på” presentation för handverktyg.
  • Snickrat med mina elever.
  • Skrivit klart presentationen inför SETT mässan. Nu är det bara finputsning kvar.
  • Hjälpt kollegor med våra nya ”Tjänsteipads”

Nästa vecka är det yrkesintroduktionskonferens, Presentation på SETT mässan och kulturkväll på jobbet. Förutom massa roligt snickeri med eleverna.