Weeknote #15

Inspirerad av Sara Mörtsell och Doug Belshaw tänker jag att ett bra sätt att komma igång med bloggande är att skriva och reflektera över sin arbetsvecka.
Den här veckan har jag:
  • Diskuterat ”Vad är problemet” på pedagogiska rådet.
  • Gett återkoppling till min klass om förra veckans måluppfyllelse.
  • Satt individuella mål för närvaro tillsammans med eleverna under vecka 15 och 17
  • Fått återkoppling från eleverna om vårens arbete i snickeriet.
  • Startat en ny rutin med ”Daynote” på lärblogg för min klass FI 12 B

Läs mer