Berätta kort vad du gör i snickeriet! (blogginlägg om språkinriktad undervisning i ett hantverksämne)

Berätta kort vad du gör i snickeriet!

Det var utgångspunkten för den första uppgiften snickarna i språkintroduktion med yrkesinriktning fick när vi skulle starta en ny produktionslinje med att tillverka 10 st pallar.

Min tanke med uppgiften var dels att eleven skulle få ett helikopterperspektiv på projektet vi skulle arbeta med och att kunna beskriva för en person utanför snickeriet vad vi höll på med.

Läs mer

Först jobbar vi tillsammans, sen jobbar vi enskilt.

Utifrån den (cirkel)modellen planerar jag undervisningen i snickeriet.

Vi avslutade nyligen ett gemensamt projekt där vi tillverkade stolar. Under hela arbetsprocessen dokumenterade jag arbetet. Vi avslutade med att lägga på speakerröster på filmen. Se mer av arbetet på snickeriets blogg.

Här ser du den färdiga filmen.