Berätta kort vad du gör i snickeriet! (blogginlägg om språkinriktad undervisning i ett hantverksämne)

Berätta kort vad du gör i snickeriet!

Det var utgångspunkten för den första uppgiften snickarna i språkintroduktion med yrkesinriktning fick när vi skulle starta en ny produktionslinje med att tillverka 10 st pallar.

Min tanke med uppgiften var dels att eleven skulle få ett helikopterperspektiv på projektet vi skulle arbeta med och att kunna beskriva för en person utanför snickeriet vad vi höll på med.

Läs mer