Först jobbar vi tillsammans, sen jobbar vi enskilt.

Utifrån den (cirkel)modellen planerar jag undervisningen i snickeriet.

Vi avslutade nyligen ett gemensamt projekt där vi tillverkade stolar. Under hela arbetsprocessen dokumenterade jag arbetet. Vi avslutade med att lägga på speakerröster på filmen. Se mer av arbetet på snickeriets blogg.

Här ser du den färdiga filmen.