Vad jag lärt mig i dag!

Efter första konferensdagen på Framtidens läromedel tar jag med mig.

  • Att omvärldsbevaka, följa trender och forskning är viktigt, men det är i klassrummet jobbet ska göras. Efter att lyssnat på James Nottingham är jag taggad på att utveckla formativ bedömning i snickeriet.
  • Digital allmänbildning. Lika viktigt för oss pedagoger som för våra elever. Viste ni om att Internet har sju fysiska nyckelbärare runt om i världen som kontrollerar att allt funkar två gånger om året. Karin nygårds blickar bakåt men stakar även ut framtiden. Programmering kan bli standard på schemat.
  • Det digitala klassrumm kan förebygga drop-outs och motiverar ”hemmasittare”?. ESS gymnasiet har goda exempel.
  • Att koreografera undervisningen hjälper till att maximera lärtillfällen och kartlägga elevernas kunskaper, före och efter lektionen. Jag kommer titta vidare på ”clickers” efter Daniel bergs presentation.
  • Vi får lägga till Stretchad kunskap när vi diskuterar kunskapssyn. Det tycker i alla fall Håkan Fleischner.
  • Det flippade klassrummet ger effekt. Det har lärare på Norra real vetenskapligt undersökt.
  •  ”De färdigheter som är lättast för skolan att testa, är de som snart inte behövs” enligt Greg Butler
  • Kvalitetstid med två kollegor. Givande samtal, reflektioner och nya idéer att ta med oss till skolan.

Nu har jag laddat om med ett yogapass på enligt mitt tycke Stockholms bästa yogastudie. Atmajyoti Yoga.

Nu väntar en god natts sömn och en ny lärorik dag i morgon på framtidens läromedel.

/Kennet