Synlighet, delaktighet och ansvar

Formativ bedömning och bedömning för lärande kan sammanfattas med ledorden synlighet, delaktighet och ansvar.

Under vårterminen har vi på yrkesintroduktion med inriktning snickeri, Enskedegårds gymnasium använt oss av en modell vi kallar för ”Produktionslinje”. Eleverna arbetar i team där de tillverkar en serie av en produkt, från planering till leverans. Inspiration till modellen har vi hämtat från produktionsskola i Danmark och YFC i Göteborg.

Läs mer