Weeknote #18

Den här veckan har jag:

 • Lett teamråd med mina yrkeslärarkolegor och diskuterat mätbarhet.
 • Skapat en ”öva på” presentation för handverktyg.
 • Snickrat med mina elever.
 • Skrivit klart presentationen inför SETT mässan. Nu är det bara finputsning kvar.
 • Hjälpt kollegor med våra nya ”Tjänsteipads”

Nästa vecka är det yrkesintroduktionskonferens, Presentation på SETT mässan och kulturkväll på jobbet. Förutom massa roligt snickeri med eleverna.

Weeknote #17

Den här veckan har jag:

 • Gnuggat ”Handverktyg” med min tvåa. Pratat om gruppnamn tex skruvmejsel och specifika namn tex spårskruvmejsel.
 • Pratat om vad färdigheter, kunskaper, förståelse och förmågor med eleverna . Vad det innebär rent konkret för oss i snickeriet. Punktat några exempel.
 • Haft lönesamtal och gick ut med ett leende.

Läs mer

Weeknote #15

Inspirerad av Sara Mörtsell och Doug Belshaw tänker jag att ett bra sätt att komma igång med bloggande är att skriva och reflektera över sin arbetsvecka.
Den här veckan har jag:
 • Diskuterat ”Vad är problemet” på pedagogiska rådet.
 • Gett återkoppling till min klass om förra veckans måluppfyllelse.
 • Satt individuella mål för närvaro tillsammans med eleverna under vecka 15 och 17
 • Fått återkoppling från eleverna om vårens arbete i snickeriet.
 • Startat en ny rutin med ”Daynote” på lärblogg för min klass FI 12 B

Läs mer